Šola: VIŠJA STROKOVNA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM

Študijsko leto: 2019/2020

Rok oddaje: 21. 8. 2019

Študijski program PROSTA MESTA
SKUPNA DODATNA
REDNI IZREDNI REDNI IZREDNI
   STROJNIŠTVO 22 23 1 2
   MEHATRONIKA 24 25 1 1