Programi višjega strokovnega izobraževanja so dvoletni, modularno zasnovani in kreditno ovrednoteni s 120 KT po sistemu ECTS. Omogočajo pridobitev višje strokovne izobrazbe in ustreznega strokovnega naziva ter doseganje ustreznih poklicnih standardov.

Z novim elaboratom smo v študijskem letu 2011-2012 pridobili program mehatronike. 

Strokovni naziv: inženir / inženirka mehatronike

Poklicni standard: tehnolog/ tehnologinja  

Inženir mehatronike je skrbnik, upravljalec, načrtovalec, razvijalec ali vzdrževalec zahtevne avtomatizirane linije ali drugega mehatronskega sistema. Pri svojem delu združuje različna tehniška znanja s področij strojništva, elektrotehnike in informatike. Možna strokovna področja za opravljanje dela so: proizvodne tehnologije, pnevmatika, elektropnevmatska, hidravlika, senzorji, aktuatorji, PLC, programiranje, robotika, CNC, industrijska vodila, (servo)pogonski sistemi in mehanizmi, meritve, krmiljenje in regulacije, testiranje, vzdrževanje, servisiranje, projektiranje. V času študija pridobijo diplomanti uporabna znanja – kompetence, ki jih lahko uporabljajo za razvoj, nadzor, upravljanje in vzdrževanje obstoječih in v bodočnosti prihajajočih mehatronskih strojev in sistemov, kot so npr. avtomatizirane naprave in stroji (proizvodnja, gospodinjstvo, vozna sredstva, …), roboti, fotoaparati, kamere, fotokopirni stroji, uporabniško in okoljevarstveno prijazni stroji. 

Vsebine obeh programov in predmetnika so javno objavljeni na spletnih straneh Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, povezave so urejene tudi na spletni strani šole.

Programa ter izvedbeni načrt sta vsakoletni del obveznega izvedbenega kurikuluma in kot takšna javno objavljena in dostopna tudi na spletni strani šole.