VPIS 2024 – pomembni datumi

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je  1. februarja 2024 objavilo Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2024/2025.

Hkrati z Razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove. Na voljo je na spletni strani našega ministrstva: www.mizs.gov.si in spletni strani Višješolske prijavne službe: http://www.vss-ce.com/vps

Prijave na razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje
Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih:

·        Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 15. marca 2024
·        Drugi prijavni rok: od 23. avgusta. do 29. avgusta 2024

Pomembni datumi:

–    Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 16. februarja 2024 ob 11h in 16h ter v soboto, 17. februarja 2024 ob 11h.

–    Višje strokovne šole bodo do 14. junija 2024 v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.

–    Višješolska prijavna služba bo do 22. julija 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis na VSŠ Ravne!

–    Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v prvem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 21. avgusta 2024.

–    Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do 23. avgusta 2024 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

–    Višje strokovne šole bodo do 9. septembra 2024 v drugem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.

–    Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

–    Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v drugem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 1. oktobra 2024.