Izredni študentje, ki se v tem študijskem letu vpisujete v 3. ciklus izrednega študija, morate do 30. oktobra 2020 v referat oddati izpolnjeno Vlogo za priznavanje ur praktičnega izobraževanja.

Do 30. novembra 2020 morate pripraviti seminarsko nalogo za izpit pri predmetu PRI1 in PRI2. Z organizatorjem praktičnega izobraževanja, prof. Dragom Šebezom, univ. dipl. inž. bomo nekje sredi novembra razpisali rok za zagovore seminarskih nalog.

Do 31. marca 2021 morate v referat oddati Predlog naslova in teme diplomskega dela ter Uskladitev naslova in teme diplomskega dela.