Šola: VIŠJA STROKOVNA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM

Študijsko leto: 2020/2021

Študijski program PROSTA MESTA
SKUPNA DODATNA
REDNI IZREDNI REDNI IZREDNI
   STROJNIŠTVO 34 24 1 2
   MEHATRONIKA 19 25 1 1