Postopek vpisa je objavljen na:  https://www.vss-ce.com/VPS/

Natisnjeno in podpisano prijavo pošljete na naslov:
Višješolska prijavna služba
Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
3000 CELJE

ali pošljete skenirano na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si