Vpis v 1. ciklus za izredni študij strojništva in mehatronike bo potekal v ponedeljek, 28. septembra 2020, ob 16.00 uri v referatu VSŠ (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem.

Vpis v 1. ciklus za izredni študij strojništva in mehatronike je možen še do 31. 10. 2020. 

Vpis v 2. in 3. ciklus za izredni študij strojništva in mehatronike bo potekal v torek, 29. septembra 2020, ob 16.00 uri v v referatu VSŠ (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem.

Vpisnico dobite TUKAJ.

Za vpis v 1. letnik izrednega študija morate prinesti naslednje dokumente:

  • original in fotokopijo zaključnega spričevala o poklicni maturi skupaj z obvestilom o uspehu,
  • 1 x fotografija 3 x 3,5 cm,
  • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
  • pisalo in
  • izpolnjeno vpisnico, ki jo dobite TUKAJ.

Če šolnino plača delodajalec, si TUKAJ snamete izjavo delodajalca, ki jo izpolnjeno oddate na vpisu.

Izredni študenti plačajo 1. obrok šolnine 400 evrov na TRR:

 Šolski center Ravne, OE Višja strokovna šola,
Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem
št. 0110-0600-0025-243, sklic št. 299535,
znesek vpisa: 400 evrov,
namen plačila: vpisnina izredni študij

Plačilo študija:
 IZREDNI ŠTUDIJ – Šolnina
1. CIKEL – prvo študijsko leto 1.400,00
     1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 400,00
     2. šolnina v 4 obrokih po 250,00
2. CIKEL –drugo študijsko leto 1.400,00
     1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 400,00
     2. šolnina v 4 obrokih po 250,00
3. CIKEL –tretje študijsko leto 1.000,00
     1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 400,00
     2. šolnina v 4 obrokih po 150,00
Ob vpisu naj imajo kandidati s seboj dokazilo o plačani šolnini.