Študentsko tutorstvo

Tutorstvo je organizirana pomoč študentom, ki temelji na osebnem pristopu.

Študenti tutorji usmerjajo svoje varovance (študente) in jim svetujejo pri reševanju njihovih problemov. Tutor lahko študentu tudi svetuje glede izbora študijskih smeri, izbirnih predmetov, nadaljnjega študija ipd. Namen tutorstva je torej krepiti stike med študenti prek izmenjave koristnih informacij in izkušenj s področja študijskih in študentskih zadev.

Študenti tutorji lahko študentom študijskih programov nižjih letnikov posredujejo informacije in svoje izkušnje o študiju znotraj istega študijskega programa.

Namen in cilji tutorstva

  • Olajšati študentom vključevanje v študijsko okolje, jih usmerjati skozi študij, graditi odnose med študenti in predavatelji.
  • Izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti raven študija.
  • Nuditi študentom svetovanje v zvezi s ponavljanjem, ponovnim vpisom, spremembo študijskega programa.
  • Pomoč študentom pri dilemah in vprašanjih vezanih na: študij, opravljanje praktičnega izobraževanja, vključevanje v mednarodne izmenjave, opravljanje diplomskega dela.

Kdo so tutorji na naši šoli?

V študijskem letu 2020/2021 se lahko študentje obrnejo na tutorje študente:

  1. MEHATRONIKA: DAVID VAJDEC

uradne ure – vsak ponedeljek 9:25 do 10:10

kontakt: 031 231 852, davidvajdec@gmail.com

  1. STROJNIŠTVO: URŠA PRISLAN

uradne ure – vsak ponedeljek 11:55 do 12:40

kontakt: 051 387 793, ursi.prislan@gmail.com

V študijskem letu 2020/2021 se lahko študentje obrnejo na tutorja predavatelja:

ZDRAVKO PAVLEKOVIĆ, univ. dipl. inž.

uradne ure – vsako sredo 10:15 do 11:00

kontakt: 02 87 50 620, zdravko.pavlekovic@vssravne.si

Tutorji študenti in tutor predavatelj pomagajo pri usvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost. Tutorji študenti so študenti drugega letnika, ki že dobro poznajo študijski proces in ostala področja študijskega delovanja.