Merila in kriteriji za ocenjevanje – redni, izredni
Poročilo lab. vaje
Tehnologija prahov
Korozija
Karbidne trdine
Barvne kovine